Logo

GISáček 2014

Štítky: , ,

Institut geoinformatiky a Hornicko-geologická fakulta VŠB – TUO srdečně zvou zejména studenty na konferenci GISáček 2014. Konference se uskuteční 16. května 2014 od 9:00 v nové aule VŠB – TUO.

Jako vždy je konference otevřená studentům bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v Česku i na Slovensku, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit konference se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů.

Zájem o konferenci vždy projevili i zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

Účast na konferenci je bezplatná, registrace probíhá až v den konference přímo v místě konání.

Termín pro zaslání abstraktu do 5. května 2014. Již zaregistrovaní účastníci následně zašlou své prezentace elektronicky do 15. května 2014 na adresu jan.ruzicka@vsb.cz. Prezentace může být ve formátu PDF nebo PPT. Příspěvky budou zahrnuty do sborníku, proto jsou autoři žádáni o dodání příspěvků ve formátu pdf a dále o shrnutí hlavních výstupů práce v rozsahu maximálně 10 stran.

Každý z aktivních účastníků obdrží drobný dárek a bude mít možnost vyhrát zajímavé ceny (tablety, disky, apod.).

Více informací o konferenci naleznete na http://gis.vsb.cz/gisacek/.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.