Logo

konference Trendy v podnikání

Štítky: , ,

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni pořádají pod záštitou děkana Fakulty ekonomické doc. Miroslava Plevného ve dnech 13. – 14. listopadu 2014 mezinárodní vědeckou konferenci na téma TRENDY V PODNIKÁNÍ.

Cíle konference

  • prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti účastníků konference,
  • setkání a diskuse akademických pracovníků, doktorandů a odborníků z praxe,
  • navázání kontaktů pro spolupráci ve výzkumné a publikační činnosti a pro spolupráci s praxí,
  • prezentace průběžných výsledků projektů OP VK realizovaných na Fakultě ekonomické.

Tematické sekce konference

  1. Marketing a management v aktuální podnikové teorii a praxi
  2. Využití kvantitativních metod v ekonomickém a finančním řízení
  3. Strategické plánování pro města a regiony
  4. Vztah teorie a praxe v současném vysokém školství (panelová diskuze)

Do 13. 10. 2014 byl prodloužen termín přihlášek a odevzdání příspěvků. Pro geografické příspěvky je vhodná třetí sekce – Strategické plánování pro města a regiony, organizovaná katedrou geografie.

Místo konání konference – konference se uskuteční v konferenčních prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj (U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň)

Jednací jazyky konference – anglický, český, slovenský

Pozvánku na konferenci lze stáhnout zde ve formátu pdf.

Podrobné informace o konferenci na http://tvp.fek.zcu.cz/.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.