Logo

Nové číslo časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Štítky: ,

Občanské sdružení Civitas per Populi si vás dovoluje informovat, že vyšlo nové číslo časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, které obsahuje články z konference na téma Regionální politika na prahu nového programovacího období konané koncem května v Pardubicích.

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2014/mimořádné číslo obsahuje následující příspěvky:

 • Zdravice Ing. Oldřicha Vlasáka, místopředsedy Evropského parlamentu
 • Zdravice PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D. náměstka primátora pro rozvoj města Hradce Králové
 • Rozvojová strategie založená na inteligentní specializaci. Proč je efektivní řízení projektů důležité?
 • Pomoc a podpora z fondov európskeho spoločenstva orgánom na regionálnej úrovni Slovenskej republiky
 • Vybrané ekonomické, demografické ukazovatele, ukazovatele infraštruktúrnej vybavenosti a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva na meranie regionálnych disparít
 • Vývoj věkové struktury obyvatel krajů České republiky jako příležitost i hrozba regionálního rozvoje
 • Vyhodnocení vztahu a dopadů strategických rozvojových dokumentů (na příkladu měst okresu Praha-východ)
 • Příprava na nové programové období, územní dimenze a postoje svazu měst a obcí ČR
 • Evropská územní spolupráce v regionální politice EU – vývoj, formy, výhled a kritika
 • Odezva na minulou zkušenost
 • Zelená ekonomika- výzva pre regionálnu a lokálnu politiku v Slovenskej republike
 • Integrovaná územní investice Hradecko-pardubické aglomerace. Příprava na dotační období EU 2014-2020
 • Resilience a adaptace měst jako nová výzva pro programovací období 2014+ příklad města Hradce Králové

Obsah čísla 1/2014 zde.

Obsah čísla 2/2014 zde.

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.