Logo

SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ

Štítky: , , , ,

Dovolujeme si vás jménem organizátorů pozvat na konferenci SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ, která se bude konat 4. června 2015 v prostorách Národní technické knihovny v Praze 6. Konferenci pořádá výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Konference bude zaměřena na multioborovou diskuzi a předávání poznatků sociálních a historických geografů, historických kartografů, pedagogů, sociologů, urbanistů a zástupců dalších příbuzných oborů. Diskutovány budou možné způsoby využití historických prostorových a statistických dat a jejich následná aplikace při vytváření novodobých mapových výstupů. Věnovat se budeme potenciálu získaných historických dat a jejich možnému využití ve výzkumech sociálních, ekonomických, demografických, historických, politologických a geografických souvislostí vývoje českého obyvatelstva / populace v období od počátku Československého státu do současnosti (1918–2014). Součástí diskuse bude rovněž debata o možném přenosu získaných poznatků do středoškolské a vysokoškolské výuky. Multioborové zaměření konference reflektuje její členění do čtyř plenárních sekcí, ve kterých pozvaní keynote speakers představí problematiku níže uvedených tematických oblastí, která bude dále rozvedena v diskusi:

  • HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA
  • OBYVATELSTVO ČESKÝCH ZEMÍ VE 20. STOLETÍ
  • SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ
  • HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA VE VZDĚLÁNÍ A PRAXI

Termín pro poslání přihlášky byl stanoven do 31. prosince 2014.

Bližší informace o konferenci naleznete v pozvánce či na webovém portálu výzkumné skupiny URRLAB.

Štítky: , , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.