Logo

Týden geografie v Českých Budějovicích

Štítky: , ,

Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se jako další geografické pracoviště v Česku připojuje k mezinárodní akci „Týden geografie“. V rámci tohoto týdne, jehož účelem je zviditelnění a propagace geografie jako oboru výuky na základních, středních i vysokých školách, proběhne řada akcí pořádaných katedrou geografie PF JU.

Týden geografie byl Českou geografickou společností stanoven na 18. – 21. listopadu 2014, nicméně katedra organizuje v průběhu listopadu řadu dalších doprovodných akcí. Vyvrcholením týdne geografie pak bude organizace otevřeného diskusního fóra GEODID. Všichni zájemci o následující akce jsou samozřejmě co nejsrdečněji zváni k účasti.

1) GEOCACHING ANEB JAK NAJÍT POKLAD S POMOCÍ GPS?

KDE: Park Stromovka, centrum města České Budějovice

KDY: pondělí 3. listopadu 2014 od 10 – 13hod

PRO KOHO: aktivita pro žáky 6. – 9. třídy ZŠ Jesenice

Žáci se stanou „hledači pokladů“, kteří s pomocí své GPS budou hledat v prostorách parku Stromovka a v centru města České Budějovice ukryté „keše“ s úkoly. Cílem aktivity je seznámit žáky, formou zážitkové výuky, se hrou geocaching. Děti se seznámí se základními pravidly hry geocaching, osvojí si práci s GPS a získají praktickou zkušenost s geocachingem.

2) Aktivity pro Zeměpisný badatelský klub 

V rámci projektu ScienceZOOM2 založila katedra geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem v České ul. v Českých Budějovicích mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento klub dobrovolně navštěvují žáci Gymnázia v České ul. pod vedení lektorů z řad VŠ pedagogů, z řad studentů KGE PF JU i gymnaziálních učitelů. Aktivity klubu jsou zacílené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a vzniku zájmu o tento obor. Děti se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či přímo na vědeckém pracovišti, navštěvují řadu vzdělávacích institucí aj.

Geocaching aneb jak najít poklad s pomocí GPS

KDE: Park Stromovka, centrum města České Budějovice

KDY: čtvrtek 6. listopadu 2014 od 15 – 17hod

PRO KOHO: Zeměpisný badatelský klub

Seminář Zeměpisného badatelského klubu GIS DAY 2014

KDY: ve dnech 10. – 11. listopadu 2014

PRO KOHO: Seminář je určen pro studenty prvních ročníků Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích.

Všechny informace včetně pozvánky a programu naleznete ZDE.

Téma: Cesta do neznáma

KDY: čtvrtek 13. listopadu 2014 od 15 – 17hod

PRO KOHO: Zeměpisný badatelský klub

Žáci se stanou cestovateli na své vysněné cestě do neznáma. Objeví možná i jiné světy či poznají již světy objevené. Formou her a zážitků procestují vybrané světadíly či vesmírné prostory a dozvědí se řadu nových informací o vybraných místech.

3) Přednáška doc. RNDr. Leoše Jelečka, CSc. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK v Praze) na téma:

– Význam a funkce geografických jmen států – Česko/Czechia

– Stav ekonomiky USA: vybrané krizové aspekty

KDY: Přednáška proběhne ve čtvrtek 13. listopadu 2014 od 14:30 hodin

KDE: v budově PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10 v učebně J406 (4. patro)

4) GEODID – Geografické didaktické dny

KDY: ve dnech 21. – 22. listopadu 2014

Workshopy a akce pro učitele z praxe začínají v pátek od 14:30 hodin, avšak je možnost zúčastnit se i plenárního zasedání v pátek v dopoledních hodinách. Přihlašování se na jednotlivé workshopy a aktivity bude probíhat při prezenci účastníků. Každý se bude moci přihlásit na vybrané aktivity v neomezeném množství, dokud nebude vyčerpána jejich kapacita.

Více informací o akci včetně cirkuláře a možnosti přihlášení na Geografické didaktické dny naleznete ZDE.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.