Logo

časopis European Countryside

Štítky: ,

s18038417Časopis European Countryside ukončil svůj šestý ročník. Při jeho hodnocení redakční rada konstatovala, že 94 % příspěvků pochází z ciziny. Množství zahraničních autorů považujeme v zásadě za pozitivní. Nicméně při existujícím nepoměru vlastně poskytujeme servis pro zahraničí. Proto si Vás dovolujeme upozornit na možnost publikování zejména výsledků Vašich grantových projektů či disertačních prací Vašich doktorandů v European Countryside.

Náš časopis vychází ve formátu open access, a to nejen u svého vydavatele firmy De Gruyter, ale i v systému Directory of Open Access Journals (DOAJ) Univerzity v Lundu. To znamená, že je přístupný bezplatně pro kohokoliv, kdo má přístup k internetu. Navíc po vyjití každého čísla obdrží asi 2 – 3 tisíce evropských odborníků z problematiky venkova na svou adresu seznam publikovaných článků s přímým odkazem. Za prvních 5 ročníků jsme zaznamenali více než 20 tisíc stažení jednotlivých článků, z toho v roce 2013 více než 6 200 stažení.

Z toho vyplývá citovanost časopisu. Dosud jsme zaznamenali 230 citací našich článků v systému Google Scholar (2,15 citace na článek) a 62 citace ve Web of Knowledge. European Countryside je sledován v 57 různých databázích. V brzké době očekáváme výsledek naší přihlášky do SCOPUS a ERIH. Časopis se rovněž nachází v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice.

Další výhodou našeho časopisu je skutečnost, že technicky umožňuje publikování i delších příspěvků vybavených barevnou grafikou (fotografií, grafů, map) do formátu A4. Přijímáme příspěvky, vztahující se k evropskému venkovu (včetně venkova jednotlivých evropských regionů) z různých vědeckých disciplín.

Jednotlivé příspěvky jsou skenovány antiplagiátorským programem a anonymně posuzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty z různých států podle existujících zásad mezinárodních časopisů. Cena za publikování jednoho článku činí 95 EUR, což představuje v současnosti asi 2 616 Kč. Cena je splatná po přijetí příspěvku k publikování.

Webová adresa časopisu na stránkách vydavatele De Gruyter: http://www.degruyter.com/view/j/euco.

Webová adresa redakční rady: http://www.european-countryside.eu/.

Kontaktní adresa výkonné rady, na niž lze rovněž odeslat příspěvky: eurocountry@seznam.cz.

Antonín Vaishar
výkonný redaktor

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.