Logo

Seminář Venkov 2015 se blíží

Štítky: , ,

Již příští čtvrtek se sejdeme na pravidelném semináři Venkov 2015. Nyní máme přihlášeno celkem 64 účastníků kromě vystupujících a je stále ještě možné se registrovat. Stačí poslat vaše jméno a instituci, kterou reprezentujete, na adresu perlin@natur.cuni.cz a budete zaregistrováni.

Program semináře byl doplněn o vystoupení kolegy Josefa Bernarda za Sociologického ústavu na téma periferie.

Aktualizovaný program je zde na webu:

Venkov 2015

Seminář se bude konat ve čtvrtek dne 5. 2. 2015 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, v učebně Velká geologická.

Předpokládané ukončení je v 15.00 hod.

Seminář se koná s podporou projektu GAČR P410/12/G113

Program semináře

10:00  Radim Perlín zahájení semináře

10:15 – 10:35 Pavol Hurbánek: Mestsko-vidiecka klasifikácia obcí pomocou rastra hustoty zaľudnenia

10:35 – 10:55 Ivan Bičík : Postsocialistické země z hlediska vývoje landuse

10:55 – 11:15 Radim Perlín: Endogenní zdroje rozvoje venkova, teoretická východiska a praktické realizace

11:15 – 11:35 Antonín Vaishar : Cestovní ruch na jihomoravském venkově

11:35 – 11:55 Dana Fialová – Hana Horáková: Transformace venkova: Turismus jako forma rozvoje. (vliv “holandských vesniček” na dotčené obce)

12:00 – 13:00 přestávka na občerstvení

13:00 – 13:20 Josef Bernard : Venkovské periferie a sociální znevýhodnění: domněnky nebo fakta?

13:20 – 13:40 Veronika Eretová: Diferenciace činnosti zemědělských podniků

13:40 – 14:00 Jiří Hrabák: Mutlifunkcionalita zemědělství a rozvoj venkova

14:00 – 14:20 Hana Bednářová: Jak se volí starosta

14:20 – 14:40 Iveta Čtveráková: Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí (případová studie Chotěbořsko)

14:40 – 15:00 Diskuze

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.