Logo

Činnost Polární sekce

Štítky: ,

Polární sekce ČGS (PS-ČGS) pokračovala ve své tradiční činnosti, tj. spolupráci s obecním úřadem ve Skřivanech. Jednalo se o navázání kontaktu s novým zastupitelstvem obce, pokračování v jedné z priorit programu zástupců obce – tj. další opravy rodného domu Dr. Václava Vojtěcha. V dokončení oprav se rýsuje spolupráce obce s firmou, která by se podílela na opravě i finančně. Neméně kladně je hodnocena i spolupráce s nestorem a propagátorem polárnictví, skoro s 90 letým Miroslavem Vanturou, který se se svým synem hlavně stará o okolí více než 400 letého „Vojtěchova dubu“ a provádí údržbu poutačů na „Vojtěchově stezce“.

Vojtěchův odkaz současné generaci připomněl RNDr. Michal Janouch, Ph.D. na přednášce ve Skřivanech, která se týkala současných polárních výzkumů v oblasti Antarktidy.

Činnost Polární sekce ČGS v listopadu 2014 vyvrcholila tradičním, již 15. zasedáním PS-ČGS s mezinárodní účastí a stále větším zájmem mladých studentů a doktorandů. Vzájemná informovanost, navázání kontaktů mezi zkušenými vědci i začátečníky různých vědných oborů. Pěkné prostředí hotelu Říčky v Orlických horách a slunečné počasí bylo dostatečnou odměnou pro zúčastněné, kteří přijeli ukázat výsledky své práce, jakož i pokračování v dalších projektech.  Důkazem předávání zkušeností je i účast 2 dcer obou synů Řehákových. Speleolog Řehák pokračuje v práci otce Josefa Řeháka st. Předseda PS-ČGS seznámil všechny účastníky s výsledky projektu „Monitorování stavu ozonové vrstvy a UV-záření v Antarktidě“, přípravou další expedice do Antarktidy v roce 2015 (na argentinské stanici Marambio). Za výsledky v letech 2010–2014 se českému ozonovému týmu (RNDr. Michal Janouch, Ph.D. , Ing. Ladislav Sieger, CSc. a Ing. Martin Staněk) dostalo písemného ocenění od „Programu pro životního prostředí“ OSN.

Zpracoval: RNDr. Michal Janouch, Ph.D.
                   Předseda PS-ČGS

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.