Logo

Učební úlohy ve výuce geografie

Štítky: ,

V nedávné době vyšla nová kniha autorů Dany Řezníčkové a Tomáše Matějčka z PřF UK v Praze. Monografie je adresována komunitě odborníků zabývajících se geografickým vzděláváním v různých pozicích – na učitele základních, středních i vysokých škol, na pracovníky odborných organizací a ústavů připravujících vzdělávací standardy či testy a v neposlední řadě na vysokoškolské studenty, zapojené do řešení obdobné problematiky.

Abstrakt knihy:

Účelné a účinné kladení otázek i formulování úloh patří mezi klíčové profesní způsobilosti učitele každého výukového předmětu na všech stupních a typech škol. Současné výzkumy týkající se výuky geografie či jiných školních předmětů poukazují na určité slabiny v tomto směru. Posuzování souboru učebních úloh je při tom založeno na porovnávání s určitou obecnou „normou“, která může mít různou podobu. Výsledný hodnotící soud o kvalitě daného souboru úloh je tak ovlivněn i konceptem referenčního rámce.

Hlavním cílem monografie je proto poukázat na to, jak různé referenční rámce ovlivňují výběr a strukturu učebních úloh, resp. priority v geografickém vzdělávání. Uvedenému záměru odpovídá celková koncepce práce i její obsahová struktura. Práce shrnuje základní teoretické přístupy, doplňuje je o příklady výzkumných nálezů i o konkrétní ukázky jednotlivých typů geografických úloh.  Určitou syntézu diskutovaných teoretických přístupů reprezentuje návrh konceptu tzv. komplexních geografických úloh.

Publikace bude zveřejněna na webu http://www.projekt5p-plus.cz/ a také zavěšena na academia.edu

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.