Logo

Venkov 2015 úspěšně proběhl

Štítky: , ,

V době počínající chřipkové epidemie přijalo více než 80 účastníků pozvání na pravidelný seminář Venkov, tentokrát s vročením 2015. V úvodu (ÚVODNÍ PREZENTACE) garant semináře R. Perlín připomenul smysl, cíl semináře a hlavní řečníky na předchozích celkem 7 ročnících. Vlastní odborný program zahájil Pavol Hurbánek (Hurbánek Venkov 2015.pdf) jako první zahraniční host a uvedl možnosti uplatnění gridové technologie na měření rurality na venkově na příkladu Slovenska. I. Bičík (Bicík Venkov 2015) se ve vystoupení podíval na změny vývoje landuse v jednotlivých postsocialistických zemích, které prodělaly nejen změnu společensko-ekonomických podmínek, ale následně i další sociální a prostorové změny. Změny ve struktuře využití půdy patří zcela jistě mezi jedny z nich.  R. Perlín (Perlín venkov 2015) vystoupil s příspěvkem, který se pokouší vymezit teoretické rámce pro studium rozvoje venkova a upozornil na rozdíly v chápání slov rozvoj a růst a stejně tak i kvantitativního a kvalitativního rozvoje. Dopolední blok ukončila 2 vystoupení, která se soustředila na cestovní ruch na venkově. Nejprve A. Vaishar (Vaishar venkov 2015)  seznámil s výsledky výzkumu, který provádí Mendelova univerzita společně se studenty v prostoru Jihomoravského kraje, a poté Dana Fialová společně s Hanou Horákovou (Fialová, Horáková, Venkov -2015) představily výsledky výzkumu zaměřeného na dopady a vnímání některých forem turismu v lokalitě Lipno.

Po dobrém občerstvení zahájil odpolední blok Josef Bernard (Bernard venkov 2015) s konceptem dlouhodobého výzkumu periferií v Česku, ve kterém se pokusil odlišit geografické a sociologické přístupy ke zkoumání stejných nebo podobných témat. Nejprve se V. Eretová (Eretová VENKOV 2015) a následně i J. Hrabák (Hrabák_venkov_2015_final) soustředili na problémy českého venkova a zemědělství, buď z pohledu diverzifikace zemědělských činností nebo z pohledu multifunkcionality zemědělských podniků. Jako předposlední pak vystoupila Hanka Bednářová (Bednařová Venkov 2015), která představila rozdíly ve volbě starostů v Česku a na Slovensku a jako poslední promluvila I. Čtveráková (Čtveráková), která představila geoturismus jako formu možného rozvoje vybraných území. Její příspěvek řešil možnosti využití geoparku Železné Hory, především pak v mikroregionu Chotěbořska.

Jak je již tradicí, všechny příspěvky jsou po vystoupení zde k dispozici ke zhlédnutí a ke stažení. Žádáme všechny uživatele, aby respektovali citační normy.

ÚVODNÍ PREZENTACE

Hurbánek Venkov 2015.pdf

Bicík Venkov 2015

Perlín venkov 2015

Vaishar venkov 2015

Fialová, Horáková, Venkov -2015

Bernard venkov 2015

Eretová VENKOV 2015

Hrabák_venkov_2015_final

Bednařová Venkov 2015

Čtveráková

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.