Logo

Vyšla kniha Prostor(y) geografie

Štítky: ,

Nakladatelství Karolinum vydalo knihu editorů Romana Matouška a Roberta Osmana “Prostor(y) geografie”. Ambicí knihy je představit vybrané – v českém prostředí zatím nepříliš známé – teoretické perspektivy etablované především v posledních dvou desetiletích ve světové (především angloamerické) geografii.  Během posledních dvou desetiletí prošla světová geografie významnými proměnami, které jsou často souhrnně označovány jako kulturní obrat. Geografové se zaměřují na nová téma, která byla dříve v zájmu jiných společenských a humanitních věd, nebo byla zcela přehlížena. Zároveň ostatní disciplíny začali využívat některé geografické koncepty a pohledy. I když předkládaná publikace zachycuje pouze určitou dílčí část prostorů současné geografie, věříme, že pomůže vytvořit prostor(y) pro teoretické diskuse reflektující kulturní obrat, čímž současně přispěje i k další diverzifikaci prostorů geografie.

Z obsahu:

1 Úvod obratem (Robert Osman, Roman Matoušek)

2 Virtuální prostor (Jakub Trojan)

3 Sociální prostor (Robert Osman)

4 Alternativní prostory (Michaela Pixová)

5 Prostorová spravedlnost (Roman Matoušek)

6 Feministické prostory (Lucie Pospíšilová, Klára Pospíšilová)

7 Queer prostor(y) (Michal Pitoňák)

8 Semiveřejné prostory (Pavel Pospěch)

9 Prostory domova (Barbora Vacková, Lucie Galčanová)

10 Prostory venkova (Vladan Hruška, Ondřej Konečný)

11 Jídlo a prostor (Lenka Fendrychová)

12 Fenomenologie prostoru: o geografii místa, krajiny i nepřítomnosti (Petr Gibas)

Knihu je možné zakoupit jak v tištěné, tak v elektronické podobě na webu nakladatelství:

http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=13849

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.