Logo

František Ficek zvítězil v soutěži o nejlepší bakalářskou práci v soutěži vyhlášené nevládní organizací Rozvojovka

Štítky: , , ,

V soutěži o nejlepší bakalářskou práci v tématu globální problémy a rozvojová spolupráce organizovanou nevládní organizací Rozvojovka zvítězil v letošním ročníku student oboru regionální a politická geografie na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK František Ficek.

Vítěznou práci s názvem Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži zpracovával na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK pod vedením RNDr. Libora Jelena, Ph.D. V práci se zabýval distribucí a alokací rozvojových projektů v Kambodži zaměřených na reprodukční zdraví a vzdělávání.

Práce byla ohodnocena pro svůj praktický přínos, kvalitu zpracovaného tématu, originalitu a novost tématu práce, náročnost tématu a inovativní přístup ke zkoumané problematice. Vítěz si odnesl ceny darované sponzory akce firmou Centrum FotoŠkoda a časopisem Respekt a dostal možnost publikovat část práce v časopise Rozvojovka.

František Ficek vystudoval bakalářské studium na oboru Demografie se sociální geografie, v současné době studuje v navazujícím magisterském studiu obor regionální a politická geografie. Rád o sobě tvrdí, že se věnuje rozvojové geografii nebo že se prostě zaměřuje na geografii rozvojových zemí. V současnosti také působí na projektu, který zkoumá faktory a podmínky ovlivňující změny v sanitačním chování v rozvojových zemích pod vedením doc. Josefa Novotného. Aktivně se zapojuje do popularizace výsledků vědecké práce na webu fakulty.

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.