Logo

Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu

Štítky: , ,

Knecht_cover

Petr Knecht z Pedagogické fakulty MU vydal novou knihu, která se týká didaktiky geografie a je výstupem jednoho z mála projektů GAČR zabývajících se geografickým vzděláváním. V krátkosti se jedná o výzkum učebnic a výzkum výuky zeměpisu na základních školách. Krátkou anotaci si můžete přečíst zde:

Rozvíjení kompetence k řešení problémů v současnosti představuje jeden ze základních cílů vzdělávání. Na příkladu zkoumání kvality učebních úloh publikace popisuje, zda a v jaké míře výuka zeměpisu na základních školách v Česku poskytuje žákům příležitosti řešit geografické problémy. První část knihy kromě jiného syntetizuje doposud izolované teoretické a empirické poznatky pedagogiky a psychologie týkající se didaktického využití řešení problémů. Ve druhé části knihy je popsán výzkum učebních úloh v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Výsledky výzkumu jsou následně interpretovány na pozadí soudobých úvah o kvalitě (ve) vzdělávání. Kniha má ambici oslovit nejen čtenáře se zájmem o odpovědi na stanovené výzkumné otázky, ale klade si také za cíl přispět do diskuse o aktuálním stavu geografického vzdělávání a didaktiky geografie v Česku.

 

Kniha je zdarma ke stažení zde: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/547

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.