Logo

Soutěž pro studenty středních škol

Štítky: , ,

Česká Iberoamerická společnost vyhlašuje na rok 2016 soutěž pro studenty středních škol na téma Čím mě okouzluje Latinská Amerika?

Termín odevzdání prací v rozsahu 5-7 stran (počet znaků bez mezer na 1 straně 1800, velikost písma 12) je 29. únor 2016. Práce je možné psát v českém, španělském nebo portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a zvláštní stránku s poštovní i elektronickou adresou autora a školy.

Předsednictvo České Iberoamerické společnosti vyzývá studenty k zasílání prací e-mailem (v podobě přílohy) na adresu: Barbora.Tereskova@seznam.cz a upozorňuje, že hodnotící komise bude brát v úvahu i jazykovou úroveň textů.

Slavnostní vyhlášení vítězných prací a odevzdání cen se uskuteční v polovině května 2016.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.