Logo

Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu

Štítky: , ,

Na webové stránce Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se objevila monografie s názvem Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu, která vznikla v rámci programu Omega Technologické agentury ČR. Editorkou této monografie je Milada Šťastná.

Publikaci naleznete na tomto odkazu: http://www.ruraldevelopment.cz/data/landscape_memory.pdf

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.