Logo

Seminář Venkov 2016

Štítky: ,

Je již tradicí, že výzkumný tým Rural pořádá na začátku února seminář zaměřený na nové poznatky a nová témata ve výzkumu venkova. Stejně tak i letos se  připravuje seminář Venkov 2016, který se bude konat ve čtvrtek 4.2. 2016 od 10:00 v budově Přírodovědecké fakulty UK. Obsah letošního semináře propojuje fyzickogeografické a sociogeografické přístupy, protože hlavním tématem je problematika krajiny ať již z pohledu změn v krajině, struktury zemědělské výroby nebo z pohledu hybných sil českého zemědělství.

Těšíme, že na přijmete pozvání na seminář a že se setkáme při diskuzi nad některými tématy rozvoje venkova. Pozvánka je přiložena zde program semináře 2016

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.