Logo

Zeměpisná olympiáda zařazena mezi excelentní soutěže MŠMT

Štítky:

MŠMT spravuje tzv. seznam Excelence, na němž jsou uveřejněny prestižní soutěže pro střední školy. Za úspěšné umístění studenta v takové soutěži získává SŠ finanční dotaci. Díky předchozímu organizátorovi, Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se Zeměpisná olympiáda dostala na tento seznam po boku fyziky, matematiky, chemie, biologie a jiných oborů. Od roku 2016 byl spuštěn také seznam prestižních soutěží pro základní školy. Po velkém úsilí se současným organizátorům podařilo ZO dostat i na tento seznam, čímž se zvyšuje pro školy prestiž zeměpisu a motivace soutěže se zúčastnit. Prosazení Zeměpisné olympiády na seznam Excelence základních škol bylo cestou nelehkou, trvající dva roky.

V roce 2016 byl také rozšířen seznam Excelence středních škol o mezinárodní geografickou soutěž. Kromě tradiční Mezinárodní geografické olympiády iGeo je zde nově zařazena i Mezinárodní Earth Science Olympiad pro fyzické geografy.

Děkujeme všem, kdo soutěž podporují a drží nad ní patronaci, a zejména pak realizačnímu týmu ZO, který tuto nelehkou činnost zajišťuje.

Sylva R. Kučerová

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.