Logo

Demografická konference k migraci

Štítky: , , ,

Spřátelená Česká demografická společnost ve spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a Katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá

XLVI. konferenci

na téma

MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY

Konference se uskuteční ve dnech

26.–27. května 2016 v Jindřichově Hradci

(v prostorách Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze)

Prosíme o registraci všech zájemců o účast na konferenci (i těch, kteří nepředpokládají samostatné vystoupení) prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce: https://sites.google.com/site/cdskonference2016 Prostřednictvím téhož formuláře je zapotřebí u zájemců o aktivní vystoupení přiložit abstrakt příspěvku

nejpozději do 20. března 2016. S hlavním příspěvkem vystoupí na konferenci doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. z PřF UK v Praze na téma zahraniční migrace a uprchlická krize. Jako další zvané přednášky zazní příspěvky od doc. RNDr. Zdeňka Čermáka, CSc. (PřF UK v Praze) na téma vnitřní migrace a příspěvek od Mgr. Yany Leontiyevy, Ph.D. (SoÚ AV ČR) a Mgr. Lucie Trlifajové (Multikulturní centrum Praha) na téma zdroje dat pro mezinárodní migraci a jejich spolehlivost. Na výše uvedené webové adrese naleznete také další informace ke konferenci, jako možnosti dopravy a ubytování, výše konferenčních poplatků, apod.

Těšíme se na Vaši účast.

Hlavní výbor ČDS

 

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.