Logo

Seminář politické geografie

Štítky: , ,

Ve středu 10. 2. 2016 se na geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uskutečnil kontaktní seminář pro výzkumníky, pedagogy a postgraduální studenty politicko-vědních disciplín. Cílem tohoto semináře bylo navázání kontaktů a vytvoření společné platformy pro sdílení poznatků a potenciální spolupráci na výzkumných projektech v oborech politická geografie, mezinárodní vztahy, teritoriální studia, veřejná správa a dalších, které se zabývají zejména následujícími tématy v širším slova smyslu: geopolitika, nacionalismus a etnické konflikty, volební geografie, lokální správa a vládnutí, politika a rozvojové problémy.

Celkem se sešlo 20 účastníků z kateder sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, z institutu mezinárodních studií a z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ze Sociologického ústavu Akademie věd a z Ústavu pro mezinárodní vztahy. V první části programu proběhly prezentace vědeckých výzkumníků o probíhajících projektech, aktuálních publikacích a výzkumných záměrech, v druhé, juniorské, části pak prezentace postgraduálních studentů o svých doktorských tématech a projektech.

Ve večerní neformální části programu probíhaly odborné i neodborné diskuze v příjemné atmosféře restaurace Zlé časy. Doufáme však, že politické vědy v českém prostředí čekají dobré časy, protože kromě rodící se elektronické informativní platformy je výsledkem ujištění, že podobná mezioborová a meziinstitucionální setkání budou pokračovat.

Fotogalerii z této akce naleznete díky odkazu ZDE.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.