Logo

Česká geografie má nové profesory

Štítky: , , ,

Dagmaradušan

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebývá časté, aby se česká geografie mohla pochlubit výrazným akademickým úspěchem.  Ukončení profesorského řízení je nepochybně jednou z takových chvil. Ve čtvrtek 28.4. 2016 přednesli doc. Dagmara Dzúrová a doc. Dušan Drbohlav své profesorské přednášky na jednání Vědecké radu Univerzity Karlovy, která vzápětí velkou většinou schválila jejich jmenování profesory. Nyní pouze zbývá vyčkat na převzetí jmenovacích diplomů. Doc. Dzúrová úspěšně ukončila svoje jmenovací profesorské řízení v oboru demografie a doc. Drbohlav bude jmenován profesorem sociální geografie a regionálního rozvoje.

Zvýšení počtu profesorů v geografických oborech znamená celkové posílení oboru, zvýšení prestiže geografie v rámci mezioborových jednání a posílení  oboru i mezi širokou akademickou veřejností. Oba noví profesoři prokazují dlouhodobě svoji vysokou odbornou úroveň desítkami zahraničních publikací, vedením výzkumných týmů, přípravou a úspěšným vedením mezinárodních projektů i velmi bohatou pedagogickou činností ve svých specializacích.  Jak doc. Dzúrová, tak i doc. Drbohlav vychovali celou řadu velmi významných následovníků, kteří spolu s nimi nyní dále rozvíjejí sledovaná témata. Oba budoucí profesoři kromě svých nesporných vysokých odborných kvalit jsou i přirozenými osobnostmi ve svém oboru a svými lidskými vlastnostmi jsou příkladem pokory, skromnosti a empatie pro problémy a pochopení svých kolegů.

 

 

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.