Logo

Výstava Proměny Ostravy na mapách zahájena

Štítky: , , ,

V pondělí 18. dubna 2016 proběhla v atriu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vernisáž výstavy Proměny Ostravy na mapách, která se koná u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Úvodní slovo k výstavě mělo hned několik osob. Nejdříve Luděk Krtička a Radek Dušek jako autoři konceptu výstavy pohovořili o důvodech vzniku výstavy a představili autory jednotlivých panelů. Následně promluvil děkan Přírodovědecké fakulty Jan Hradecký o významu geografických informací, které nám poskytují stará kartografická díla. Na něj navázal vedoucí Katedry historie Petr Popelka, který poukázal na komplementaritu geografie a historie a přínos starých map jak při studiu historických souvislostí, tak i při analýzách změn využití krajiny, které byly v případě Ostravska velmi intenzivní. Poté byla výstava oficiálně zahájena a návštěvníci se mohli seznámit s jednotlivými panely, na kterých je prezentována minulost a významné změny města Ostravy formou komentovaných minulých i současných kartografických dokumentů.

Výstavu Proměny Ostravy na mapách pořádají Katedra fyzické geografie a geoekologie spolu s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje. Výstavu naleznete v atriu Přírodovědecké fakulty, Chittussiho 10, Ostrava. Prohlédnout si ji lze do 29. dubna 2016.

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.