Logo

Doc. Pánek profesorem

Štítky: , ,

panek2Jen o necelé dva měsíce předběhl doc. Drbohlava a doc. Dzúrovou Psali jsme zde kolega doc. Tomáš Pánek z Ostravské univerzity v Ostravě, který ukončil své profesorské řízení 31. 3. 2016 a bude jmenován profesorem fyzické geografie. Tomáš Pánek je přední český geomorfolog, který pravidelně publikuje svoje výzkumné práce v prestižních vědeckých časopisech.  Zabývá se geomorfologickým vývojem horských oblastí se zaměřením na morfotektoniku a geomorfologický efekt povrchového zdvihu v Karpatech, Českém masivu a Krymském pohoří. Aktivně sleduje a hodnotí různé podoby geomorfologického efektu svahových deformací a jejich chronologie ve výše zmíněných oblastech, a také na Kavkazu a v pohoří Taurus. Neméně významné jsou i jeho práce z oblasti vývoje reliéfu v pozdním holocénu v kontextu změn klimatu a antropogenní činnosti.  V současnosti se doc. Pánek velmi intenzivně zabývá katastrofickými geomorfologickými procesy a jejich záznamem v reliéfu a sedimentárních archivech.

Doc. Pánek je současně i velmi oblíbených pedagogem, který dovede pro náročnou práci v terénu, v laboratoři i v pracovně získat celou řadu studentů a nadchnout je pro řešené problémy a přitom jim vštěpovat základní vědecké postupy a principy odborné práce. Doposud úspěšně dovedl k získání titulu 5 studentů doktorského studia, kteří jsou nyní platnými členy české geomorfologické komunity a podílejí se na jejím úspěšném rozvoji.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.