Logo

Pozvánka na výroční konferenci ČGS

Štítky: , ,

Vážené členky a vážení členové České geografické společnosti, vážení přátelé geografie,

od loňského XXIII. sjezdu České geografické společnosti a 16. Kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti konaných v Praze již uplynul rok. Dovolte mi proto, abych Vás co nejsrdečněji pozval na další výroční konferenci České geografické společnosti, která se bude konat v září v malebné jihočeské metropoli, Českých Budějovicích. Výroční konferenci bude organizovat Jihočeská pobočka ČGS ve spolupráci s katedrou geografie PF JU v Českých Budějovicích, kde má pobočka již tradičně své institucionální zázemí.

Výroční konference se bude konat ve dnech 5. – 7. září 2016 v prostorech kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V určitém duchu tak bude výroční konference navazovat na XXI. sjezd ČGS, který se zde konal v roce 2006. Řada z nás má na tento sjezd dodnes jistě velmi pozitivní vzpomínky.

Hlavním mottem výroční konference bude „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“. V dnešním dynamicky se měnícím světě by měla geografie hrát významnější úlohu, měla by být více otevřená, kritická, aplikační a zároveň více spolupracovat s dalšími vědními obory. Doufáme, že se nám na výroční konferenci ČGS v Českých Budějovicích podaří náš vědní obor prezentovat přesně takto. V tomto duchu bude organizováno plenární zasedání a diskuse u kulatých stolů.

Kromě již tradičních přednáškových a diskusních bloků bude součástí výroční konference další program – zasedání jednotlivých sekcí ČGS, soutěž studentských prací a exkurze po okolí atd. Naším cílem bude připravit pro všechny účastníky cenově dostupnou a smysluplnou konferenci v příjemném prostředí a přátelském duchu. Doufáme, že se nám podaří do Českých Budějovic nalákat jak erudované osobnosti naší i zahraniční geografie, tak i mladší kolegy, kteří v našem oboru teprve začínají působit. Zároveň doufáme, že výroční konference konaná v roce 2016 Českých Budějovicích bude mít stejně pozitivní ohlasy jako konference předchozí. Těšíme se na viděnou v Českých Budějovicích.

Registrovat na konferenci se můžete nejpozději do 30.5. na této adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/konference_cgs_2016/  Podrobnosti registrace, přesné termíny, ceny a další nutné informace jsou k dispozici v tomto souboru Konference ČGS

Takže neváhejte zaregistrujte se a přijeďte.

Stanislav Kraft

předseda organizačního výboru

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.