Logo

Nežili… a přitom žijí

Štítky: , ,

Pořadatel: Historický ústav AV ČR, v. v. i., (oddělení biografických studií) za spolupráce Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, Martin

Termín konání: 23. 11. 2016, 9.00

Místo konání: Kongresový sál ÚTAM, Prosecká 76, Praha 9

Nejedna osobnost, s jejímž vystupováním v dějinách se laická či odborná veřejnost běžně setkává, ve skutečnosti buď vůbec neexistovala, nebo její osudy (a mnohdy i osobní údaje) byly diametrálně odlišné. Počínaje praotcem Čechem, přes kronikáře Dalimila, fiktivní či pod pseudonymy skryté obrozenecké básníky až po osobnosti moderního období. U jiných je skutečnost zcela jiná vůči tomu, jak si je představujeme – například Dalibor z Kozojed či Juro Jánošík byli v realitě někým zcela jiným. Řada z nich – byť někdy prostřednictvím „druhého života“ – přitom do dějin stále zasahovala a zasahuje…

Referáty se mohou vztahovat např. k  následujícím tématům:

-          životopisy fiktivních osob

-          životopisy lidí, kteří sice skutečně existovali, nicméně jejich reálná biografie se zcela nebo z velké části liší od té literárně či jinak zpracované

-          opravy omylů v dosavadní biografické literatuře

-          jména fiktivních osob na mapách (jména míst, ulic, veřejných prostranství apod.)

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština

Délka příspěvku: 20 minut

Stručnou anotaci svého příspěvku (max. 300 slov) zasílejte na adresu: martinek@hiu.cas.cz, doskocil@hiu.cas.cz či prochazkova@hiu.cas.cz, a to nejpozději do 15. 10. 2016.

Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Pokud mají referující specifické požadavky na přednesení referátu (užití výpočetní techniky apod.), prosíme o jejich sdělení předem, nejlépe spolu s abstraktem.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.