Logo

Nové číslo časopisu Geografie 2016/2

Štítky: ,

Vyšlo druhé číslo letošního ročníku impaktovaného časopisu Geografie.

Obsah čísla 2016/2:

KRÁLOVEC Václav, KLIMENT Zdeněk, MATOUŠKOVÁ Milada: Využití párového srovnávacího výzkumu pro hodnocení odtokové odezvy v rozdílně využívaných horských povodích: povodí horní Blanice, Šumava, Česko

VLČEK Lukáš, KOCUM Jan, JANSKÝ Bohumír, ŠEFRNA Luděk, BLAŽKOVÁ Šárka: Vliv rašelinných půd na odtokový proces: případová studie pramenná oblast Vydry, Česko

BLAŽEK Jiří, BEČICOVÁ Ilona: Převzetí pražského bankovního klastru zahraničními finančními skupinami v evoluční perspektivě

HANUS Martin, MARADA Miroslav: Co vypovídá test mapových dovedností o českých žácích?

STRYHAL Jan, HUTH Radan: Klasifikace atmosférické cirkulace

KOFROŇ Jan: Tragédie malého státu: geostrategické perspektivy Česka podle ofenzivního neorealismu

Články jsou dostupné ke stažení zde.

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.