Logo

Poděkování org. výboru konference a výzva k zaslání příspěvků

Štítky: ,

Vážené členky a vážení členové České geografické společnosti, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám s menším časovým odstupem ještě jednou poděkoval za Vaši účast na námi organizované Výroční konferenci České geografické společnosti v Českých Budějovicích. Bylo pro nás skutečně potěšením tuto akci organizovat a velmi nás těší, že se jí nakonec zúčastnilo více než 150 účastníků. Doufáme, že jste si konferenci ve všech ohledech náležitě užili.

Zároveň mi dovolte, abych Vás ještě jednou vyzval k napsání příspěvku do post-konferenčního sborníku paper_form_CGS_2016. Sborník vyjde na CD a bude recenzován odborníky z našeho oboru. Zcela chápu, že současné hodnocení vědeckých výsledků v žádném případě nenahrává tomu, abychom “ztráceli čas” psaním konferenčních příspěvků. Přesto si dovolím apelovat na to, že výroční konferencí jsme nepochybně nastavili zrcadlo současné (nejen) české geografie. Abychom toto zrcadlo zachovali i nadále, velmi Vás prosím, abyste kratší (spíše přehledový) článek o Vašem příspěvku napsali. Termín pro zaslání příspěvku je 30. 9. 2016. Texty prosím zasílejte na adresu geokonference@pf.jcu.cz nebo anovacek@pf.jcu.cz. Šablonu příspěvku naleznete v příloze. Sborník by měl vyjít do konce roku 2016.

Jménem organizačního výboru konference Vám tímto děkuji a těším se na viděnou na dalších akcích.
Stanislav Kraft

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.