Logo

Výroční konference ČGS

Štítky: ,

V pondělí, v úterý a ve středu 5-7.9. 2016  se v Českých Budějovicích konala Výroční konference ČGS spojená s jednáním Hlavního výboru. Pořadatelé z Jihočeské pobočky ČGS připravili v příjemném prostředí univerzitního kampusu velmi dobrou konferenci, které se zúčastnilo téměř 150 geografů ze všech geografických pracovišť a také přijela velmi silná reprezentace slovenských geografů v čele s prof. Matlovičem a prof. Irou.  Program zahájila plenární sekce, kde po přivítání nově zvoleným rektorem Jihočeské univerzity doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D. a děkanem pedagogické fakulty a vedoucím Jihočeské pobočky ČGS Mgr. Michalem Vančurou, Ph.D. se rozběhlo již odborné jednání.  Prof. Janský zařadil moderní fyzickou geografii do současného kontextu a zdůraznil nutnost vzájemně se obohacující spolupráce fyzické a sociální geografie. Prof. Matlovič se ve více historickém příspěvku zmínil o roli a významu prof. Hromady jako jednoho ze zakladatelů moderního geografického bádání na Slovensku, doc. Hoffman upozornil na současné výzvy při výuce geografie a při formování budoucích učitelů zeměpisu. Za regionální sekci promluvil doc. Chromý, který rétoricky bohatým jazykem zdůvodnil potřebu nového konceptu regionu a na závěr  doc. Halás diskutoval nové trendy a kvantitativních přístupů v geografii v souvislosti s rozšíření prostorových dat a souborů typu “big data”.

Druhý den probíhalo jednání v pěti paralelních sekcích, které byly velmi hojně zastoupeny všemi generacemi geografů od studentů v doktorském studijním stupni až po  nejzkušenější geografy.  Konference byla doplněna nejen bohatým společenským programem, který mnozí účastníci konference využili bezezbytku a až do posledního dechu, ale i studentskou soutěží o nejlepší studentskou odbornou práci a jednáním Hlavního výboru. Hlavní výbor vyslovil poděkování a pochvalu pořadatelům této výroční konference za velmi dobře odvedenou práci.

V roce 2018 proběhne sjezd České geografické společnosti ve spolupráci se Slovenskou geografickou společností v Bratislavě a v roce 202  se role pořadatele výroční konference ujala Západočeská pobočka ČGS v Plzni, která konferenci připraví.

Podrobnější informace o konání celé konference bude k dispozici v Informacích ČGS, program konference se všemi vystupujícími si stáhnete na této stránce.

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.