Logo

Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS 2016

Štítky: , ,

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že se nám podařilo definitivně dokončit sborník příspěvků z Výroční konference ČGS 2016 v Českých Budějovicích. Sborník obsahuje celkem 34 příspěvků z různých oblastí geografie. Děkuji tímto všem autorům. Zároveň děkuji recenzentům doc. Kirchnerovi a doc. Chromému. Sborník je ke stažení na adrese http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Sborn%C3%ADk_konf%C4%8CGS_%C4%8CB2016.pdf. Další distribuci na CD nosičích pak budeme řešit v lednu 2017. Velmi děkuji a přeji hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce.

S pozdravem Stanislav Kraft

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.