Logo

EGEA Eastern Regional Congress 2017

Štítky: ,

logoERC2017_final_bila

Studentská organizace EGEA Praha pořádá na jaře letošního roku EGEA Eastern Regional Congress 2017. Tento mezinárodní studentský kongres, který se uskuteční v době 31. 3. – 5. 4. 2017, je jedním ze 4 regionálních kongresů, které jsou každoročně pořádány v různých koutech Evropy. Studenti geografie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si vytyčili několik cílů: pozvat do Česka 100 mladých geografů z celé Evropy, poskytnout jim prostor pro toto každoroční setkání a nabídnout příležitost dozvědět se něco nového. Během 6 dnů jsou pro účastníky připraveny odborné přednášky, tematické workshopy, exkurze, tréninky soft-skills, a doprovodný program. Oficiální zahájení proběhne v Praze na Albertově 31. března a poté se účastníci přesunou do Hrachova u Příbrami, kde bude akce pokračovat.

Hlavním tématem kongresu je dědictví vojenských prostorů a možnosti jejich revitalizace. Podnětem pro výběr tématu bylo zpřístupnění velké části bývalého vojenského újezdu Brdy a otevření CHKO Brdy v lednu 2016. Dále také fakt, že trend otevírání armádou využívaných území je patrný i jinde v Evropě. Studenti, nejen ze střední a východní Evropy, tak budou mít možnost prostřednictvím workshopů, odborných přednášek a exkurzí zkoumat a diskutovat využití potenciálu, který dané území má a možnosti jeho dalšího rozvoje. Pozvání studentů přijali a s odborným příspěvky vystoupí například Ing. Karel Jech, RNDr. Přemysl Štych či prof. Petr Pavlínek. Workshopy si povedou studenti z Česka i z Evropy sami, naučí se tak prezentovat odborná témata v angličtině.

EGEA.Praha_Informace_CGS_grafika (1)
Hlavním smyslem pořádané akce, stejně jako všech akcí pořádaných v rámci EGEA – Evropské Geografické Asociace, je především poskytnout studentům příležitost navázat cenné kontakty se svými zahraničními kolegy a poznat krásy navštívené země trochu jiným způsobem.

Záštitu kongresu poskytla Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK a podpořila ji i Česká geografická společnost. Partnerem, nejen pro pořádání exkurzí, je Agentura ochrany přírody a krajiny. Hlavními sponzory kongresu jsou firma AON Benfield Impact Forecasting či firma ESRI. Všem partnerům a sponzorům tímto děkujeme za podporu při organizaci!

Další informace o akci jsou dostupné na webu pražské EGEA entity (egea.natur.cuni.cz) či nás můžete kontaktovat na emailu erc2017@egea.eu.

Karolína Fenclová

EGEA Praha, PřF UK

Hlavní koordinátorka kongresu

 

Web Eastern Regional Congress 2017:

http://www.egea.eu/activities/eastern-regional-congress-2017/

 

Více o obecných informací o EGEA:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_geografick%C3%A1_asociace

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Geography_Association

http://www.egea.eu/

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.