Logo

Seminář Venkov

Štítky: , ,

IMG_9345Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se již po desáté konal výroční seminář výzkumného centra RURAL s tradičním názvem Venkov 2017. I přes náledí a sněhovou nadílku na seminář přišlo a zaregistrovalo se celkem 101 účastníků ze všech významných pracovišť, která sledují problematiku rozvoje venkova ať již z univerzitního prostředí nebo z prostředí výzkumných ústavů a pracovišť. Významnou část návštěvníků semináře také tvořili zástupci MAS, představitelé samospráv,  ústředních orgánů státní správy a další registrovaní účastníci semináře.

Seminář zahájil a vedl Radim Perlín, který v úvodním vystoupení krátce shrnul historii a významné minulé hosty semináře (ÚVODNÍ PREZENTACE). Poté vystoupila Annett Steinfuehrer (Steinfuehrer_Socio-demographic changes in rural areas in Germany), která představila hlavní problémy a hlavní řešená témata rozvoje venkovského prostoru v Německu a zdůraznila významné strukturální rozdíly mezi původní východní a západní částí a stejně tak upozornila na nové trendy a nové přístupy k rozvoji venkova. Ve druhém vystoupení Radim Perlín (Perlin Aktéři na venkově a jejich sítě) nejprve seznámil účastníky semináře s vývojem přístupů k definici  aktérů a jejich roli při rozvoji komunity a poté na příkladu hodnocení pozice zemědělců v Česku zpochybnil roli některých z nich při zapojení do komunitního rozvoje v obci.  Jako třetí v dopoledním bloku vystoupil Petr Havel (Havel důsledky dotací EU únor 2017), který v brilantním vystoupení zdůraznil hlavní rozpory jak společné zemědělské politiky  EU, tak i rozpory mezi cíli a nástroji, jak se tato politika uplatňuje v Česku. Právě důraz na velkokapacitní zemědělskou výrobu a malé zohlednění environmentálních dopadů, snahu prosazovat „správné, moderní“ trendy jako je bionafta a nebo alternativní zdroje energie, vede k tomu, že na rozsáhlých a vnitřně nestrukturovaných zemědělských honech se ve velkém pěstuje řepka nebo kukuřice. Velké pozemky snadno podléhají jak vodní, tak i větrné erozi a nástroje státu na řešení známých problémů jsou i přes výrazné politické deklarace velmi chudé a neefektivní. Vystoupení Petra Havla vyvolalo velkou a velmi širokou diskuzi, která pak pokračovala i během přestávky na oběd.

Po obědě pozval moderátor R. Perlín panelisty, kteří reprezentovali velmi různou, a proto i velmi zajímavou, paletu názorů na rozvoj venkova a zemědělství. Panelová diskuze V panelové diskuzi vystoupili Ivan Bičík a Antonín Vaishar, kteří reprezentovali akademické prostředí, Petr Havel a Marie Trantinová, kteří zastupovali aplikovaný výzkum venkovského prostředí a Jiří Krist a Vladimír Vytiska, kteří zastupovali praktiky a každodenně se potýkají s rozvojovými problémy ve svých obcích nebo mikroregionech. Ve velmi obtížné roli byl Richard Nikischer, který zastupoval MMR jako orgán, který nyní projednává a evaluuje strategické dokumenty CLLD jednotlivých MAS. Témata panelové diskuze postupně otevírala stále širší a širší diskuzi, někdy posluchači s vystoupením souhlasili, jindy naopak s některými tezemi řečníků polemizovali. Přesto panelová diskuze přinesla mnohé nové a zajímavé pohledy na rozvoj venkova, všichni řečníci se shodli, že je nutné přistupovat k rozvoji venkova diferencovaně, že je nutné posílit roli lokálních představitelů při formování vlastních strategií rozvoje a umožnit jim více realizovat jejich konkrétní plány. To je do značné míry v rozporu s tím, jak se v současném programovacím období přistupuje ke tvorbě strategií CLLD.

Konference splnila podle ohlasů jak vystupujících, tak i řečníků svůj význam a umožnila si nejen vyměnit názory, ale hlavně společně hledat odpovědi na otázky, které při hodnocení rozvojových možností venkova v Česku všichni klademe.

Fotografie kolegyně Dany Fialové ze semináře jsou již nyní k dispozici na http://danafi.rajce.idnes.cz/Venkov_2._2._2017/ a zde je výběr z fotografií:

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.