Logo

Geografické rozhledy – témata a předplatné

Štítky: , ,

Předplaťte si Geografické rozhledy již nyní!

Časopis je určen dalšímu vzdělávání učitelů, přípravě budoucích učitelů na univerzitách, studujícím geografie a všem zájemcům o měnící se svět a porozumění problémům místního, regionálního a globálního významu, procesům v krajině, příčinám a důsledkům sociálních konfliktů. Vedle přírodních a společenských problémů se zabývá i obecnějšími environmentálními a multikulturními tématy.

Objednat předplatné aktuálního 27. ročníku můžete vyplněním formuláře na http://geography.cz/geograficke-rozhledy/predplatne/ nebo pomocí e-mailu predplatne@geograficke-rozhledy.cz.

Kontakty:
Redakce časopisu Geografické rozhledy, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
redakce@geograficke-rozhledy.cz

gr_letak_sirka

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.