Logo

Kostelec nad Orlicí v zrcadle času

Štítky: ,

Městský úřad v Kostelci nad Orlicí vydal v druhé polovině roku 2016 dlouho očekávanou reprezentativní dvousvazkovou publikaci (Zdrálek, K., ed. 2016: Kostelec nad Orlicí v zrcadle času. I. svazek s. 1 – 720, II. svazek s. 720 – 1339, Vyd. Město Kostelec nad Orlicí), která představuje neživou i živou přírodu a mapuje podrobně minulost i současnost tohoto malého města v okrese Rychnov nad Kněžnou. Práce byla zpracována rozsáhlým týmem autorů řady disciplín včetně geografů, geologů, historiků a dalších přírodovědců. Na práci se podílel i odborníci z řad archivářů, kronikářů, představitele institucí a organizací, ale i zájemci o vlastivědnou a etnografickou problematiku. Jedním z autorů přírodovědné části  je i pracovník Ústavu geoniky AV ČR prof. Petr Martinec. Práce je ukázkou toho, kolik relevantních informací lze shromáždit o městě s řádově šesti tisíci obyvatel. Kniha je bohatě dokumentována fotografiemi a obrázky a může sloužit jako velmi cenný zdroj informací o městě i pro další badatele, kteří budou stát spíše před problémem, jak z obrovského množství dat vybrat relevantní údaje. Je zřejmé, že záměrem vydavatele bylo také pořízení reprezentativní publikace, po níž jistě sáhnou i pamětníci a rodáci. V neposlední řadě může být publikace inspirací i pro další malá či střední města, která by se mohla pokusit o podobné zpracování své geografie a historie. Nemusí jít ve všech případech o nákladnou reprezentativní publikaci vydanou klasickým tiskem. Lze využít i možností, které dávají moderní digitální technologie a využití internetu. V případě zájmu o publikace je možno kontaktovat Regionální turistické a informační centrum Kostelec nad Orlicí – email: rtic@kostelecno.cz .

Karel Kirchner, Antonín Vaishar 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.