Logo

Region v rozvoji společnosti

Štítky: , , ,

Dovolujeme si Vás pozvat již na 8. ročník mezinárodní konference “Region v rozvoji společnosti”.
Konference se uskuteční dne 19. – 20. 10. 2017 na půdě Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně a je zaměřena na předávání poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013 a 2014. O zařazení sborníku ročníku 2016 do této databáze bylo požádáno.

Registrace a odeslání příspěvku zde: http://www.respo.frrms.mendelu.cz

Registrace a abstrakt: 30. června 2017
Úhrada konferenčního poplatku: 30. června 2017
Zaslání příspěvku: 31. srpna 2017

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.