Logo

Otřesy v ostravsko-karvinském revíru

Štítky: ,

publikace_UGN_cz (2)

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě vydal s podporou projektu AV ČR Strategie AV21 – Přírodní hrozby monografii “Otřesy v ostravsko-karvinském revíru”, která s ohledem na svoji náplň přináší řadu zajímavých výsledků, které mají širší geovědní dopad. Publikace byla vydána u příležitosti konání Mezinárodního symposia ISRM (International Society for Rock Mechanics) EUROCK (European Rock Mechanics Symposium) 2017 v Ostravě (20. – 22. 6. 2017). Monografie pojednává o významných environmentálních geohazardech důlních otřesech, které provází uhelné hornictví v české části hornoslezské pánve již od počátku minulého století. Vedle stručného přehledu o historii jejich vzniku, je práce zaměřena na detailní popis geologických a geomechanických vlastností horninového masivu, popisuje hlavní a typické znaky otřesů a zaměřuje pozornost zejména na principy a metody predikce a prevence otřesů. Zvláštní kapitola seznamuje s typickými příklady otřesů, včetně komentáře o použitých protiotřesových opatřeních. S ohledem na mezinárodní dopad diskutované problematiky byla publikace vydána i v anglické verzi.

Ptáček, J., Koníček, P., Holečko, J., Waclawik, P., Przeczek, A., Pavelek, Z., Macura, M., Kajzar, V., Kukutsch, R. (2017): Otřesy v ostravsko-karvinském revíru. ÚGN AV ČR, v.v.i., Ostrava, 147 s.

Ptáček, J., Koníček, P., Holečko, J., Waclawik, P., Przeczek, A., Pavelek, Z., Macura, M., Kajzar, V., Kukutsch, R. (2017): Rockburst in Ostrava Karviná Coalield. ÚGN AV ČR, v.v.i., Ostrava, 147 p.

Publikace je zájemcům k dispozici v Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě (http://www.ugn.cas.cz).

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.