Logo

Zemřel Pavel Čtrnáct

Štítky: ,

Čtrnáct

Když geografové hledali nebo potřebovali některá data z Českého statistického úřadu, věděli, že se vždy mohou obrátit na skvělého a ochotného kolegu RNDr. Pavla Čtrnácta. Bohužel přesně v polovině léta přišla smutná zpráva. V pondělí 31. července RNDr. Pavel Čtrnáct ve věku 67 let po krátké nemoci zemřel.

Převážná část jeho profesního života byla spojena s Český statistickým úřadem, kde se věnoval především demografickým tématům a problémům, podílel se na přípravě a realizaci několika posledních populačních cenzů a vychoval mnoho nadějných a talentovaných odborníků. Působil také jako externí spolupracovník katedry demografie a geodemografie PřF UK, kde se podílel na řešení výzkumných témat nebo na oponování disertačních a diplomních prací.

Pavel Čtrnáct také zanechal velmi významnou stopu v České demografické společnosti, kde po dlouhá léta byl jejím aktivním členem a podílel se na vydávání časopisu Demografie (několik let i jako její šéfredaktor), kde také publikoval svoje výsledky výzkumných studií. Nejen česká demografie, ale i širší geografické prostředí ztrácí odchodem Pavla Čtrnácta nejen významného odborníka, ale i kamaráda, milého a skromného kolegu.

Čest jeho památce!

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.