Logo

Borders in Central Europe after the Schengen Agreement

Štítky: , , ,

Kniha je výsledkem výzkumu významných dopadů Schengenské smlouvy na hraniční regiony, a to zejména v rámci vnitřních hranic států Střední Evropy. Analýza poskytuje důkladný pohled na evropskou integraci, vývoj a vnímání státní hranice po Schengenu a to jak na státní úrovni (Česko) tak i ve vybraných příhraničních regionech Střední Evropy. Většina kapitol analyzují mj. výsledky rozsáhlého dotazníkové šetření (přes 3200 respondentů) v 5 přeshraničních euroregionech (Elbe/Labe, Šumava/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel, Silva Nortica, Praděd/Pradziad a Bílé Karpaty/Biele Karpaty) a prezentuje nejdůležitější rysy rozvoje přeshraničních regionů v rámci středoevropských vnitřních hranic po vstupu platnosti Schengenské smlouvy v roce 2007. Kniha je vhodná jak pro studenty a výzkumné pracovníky zabývající se hranicemi a pohraničním, tak také popisuje cenné informace pro politiky a úředníky zabývající se přeshraničním regionálním rozvojem.

Výstřižek

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.