Logo

Konference „Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech“

Štítky: , , ,

V roce 2018 uplyne 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou. Na rozdíl od mapového znázornění Čech v Münsterových Kosmografiích i na samostatných mapách Evropy je Klaudyánova mapa podrobnější, obohacená o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích, viděných očima stoupence jednoty bratrské Mikuláše Klaudyána.

Výročí Klaudyánovy mapy konvenuje s významným datem naší historie, spjatým s českou/československu státností, s rokem 1918. První samostatná mapa Čech se tak stává nejen symbolem počátků české kartografie, ale s ohledem na osobnost autora i odkazem myšlenkové svobody a regionální identity. Domníváme se proto, že důstojné připomenutí výročí vzniku a vydání Klaudyánovy mapy Čech jako součásti kulturního dědictví České republiky podpoří historické vědomí společnosti a přispěje k recepci významu mapy v širokých mezioborových souvislostech. U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se proto bude konat dne 16. května 2018 slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizované Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem.

Záštitu nad slavnostním zasedáním s konferencí převzali:

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, Oldřich  Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřic, Mons. Joannes Baxant, biskup litoměřický, prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan PřF UK, RNDr. Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky PřF UK, Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického ve Zdibech, prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., předseda České kartografické společnosti.

Na programu konference jsou vyžádané příspěvky, viz program.

http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/mikulas-klaudyan-program

Konference je bez poplatku.

Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit na

http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/klaudyanova-mapa-prihlaska

http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/pripravovane-konference/mikulas-klaudyan

 

Za organizátory:

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka.

Filozofická fakulta UJEP

Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Historický ústav AV ČR a Výzkumné centrum historické geografie

Prosecká 76, 190 00 Praha 9

 

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

Zeměměřický úřad

Pod Sídlištěm 1800/9 Praha 8

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.