Logo

Důsledky změny klimatu ve světových velehorách

Štítky: , , , ,

1.poster

Dne 30.1. 2018 proběhla slavnostní vernisáž výstavy v Senátu Parlamentu České republiky, která se koná pod záštitou pana senátora Prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. Výstavu, která je svým charakterem představením zahraničních projektů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Peru a v Kyrgyzstánu, společně připravily Přírodovědecká fakulta UK a Velvyslanectví Peru. Hlavním autorem výstavy je prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., spoluautory RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D., prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. a RNDr. Jan Kocum, Ph.D., všichni z katedry fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty UK.  Hlavním tématem jsou přírodní ohrožení a rizika, jejichž dynamika souvisí s dopadem změny klimatu na přírodní prostředí a obyvatelstvo horských údolí. Cílem výstavy je propagace vědecké práce akademiků z Přírodovědecké fakulty mezi našimi politiky.

Štítky: , , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.