Logo

Sekce pro Aplikovanou geografii

Štítky: , , , ,

V lednu 2018 Hlavní výbor Česká geografická společnost schválil založení nové sekce pro aplikovanou geografii, která by měla být platformou pro výměnu zkušeností a nápadů, jak využít geografie v praxi a jak (lépe) žádat o různé projekty ve spolupráci s praxí.

Hlavním zaměření budoucí sekce bude organizace pravidelných seminářů věnovaných identifikaci a prezentaci problémů aplikované geografie a problémů různých institucí (veřejného, vládního, nevládního i privátního sektoru) s geografickými aspekty přímo v regionech. Důležitou součástí bude zabezpečení účasti odborníků z praxe na těchto setkáních z různých negeografických institucí…

Máte-li zájem o spolupráci s touto nově etablovanou sekcí, prosím kontaktujte mne e-mailem kamil.zagorsek@tul.cz.

Mezi nejbližší plánované akce Sekce aplikované geografie ČGS je seminář „Humánně-geografická témata v aplikované geografii“. Půjde o jednodenní seminář s několika prezentacemi a diskusí o tom, co může aplikovaná geografie v dnešní době řešit. Akce se koná pod záštitou Sekce aplikované geografie ČGS, Liberecké pobočky ČGS a Katedry geografie TUL. Uskuteční se dne 26. dubna 2018 od 10:30 v učebně FP TUL P204 (Komenského třída 2, Liberec).

Kamil Zágoršek

předseda sekce Aplikované geografie při ČGS

Štítky: , , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.