Logo

EURORURAL ’18

Štítky: , ,

Eurorural 2018 je 6. ročník konference pořádaná Katedrou aplikované a krajinné ekologie, Agronomické fakulty Mendelevovy univerzity v Brně. Konference se bude konat ve dnech 3-7 září 2018 v Brně.

Konference je zaměřena na relativně komplexní pohled na problémy venkova z různých úhlů pohledu (ekologie, geografie, demografie, sociologie, ekonomika, územní plánování). Na konferenci jsou vítaná všichni vědci vědce zabývající se venkovskými záležitostmi z univerzit, výzkumných institucí nebo jinými veřejných či soukromých subjektů z evropských zemí a ze světě. Oficiálním jazykem konference je Angličtina.

Pokud máte zájem o vystoupení na této konferenci tak lhůta pro podání  abstraktů přednášek a posterů je 20. července 2018. Délka abstraktu by neměla přesáhnout 1500 znaků včetně mezer .

Více informací, včetně předběžného programu, poplatků a vzorů abstraktů se dozvíte ve druhém cirkuláři ke stažení ZDE.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.