Logo

Geografické rozhledy

Štítky: ,

Principům fungování globálních systémů různého charakteru i jejich dopadům je věnováno čtvrté číslo 27. ročníku Geografických rozhledů.

•          aktéři držící ve svých rukou globální moc

•          nové i nově nastupující mocnosti, jako jsou Čína, Indie, Brazílie, Indonésie nebo Turecko, si podmaňují Afriku

•          základní fakta o zahraniční – jak toto téma na příkladu Česka začlenit do výuky (nejen) zeměpisu?

•          globální produkční sítě a role, jakou v nich hrají čeští výrobci

•          světový trh s potravinami

•          koncept sociálního metabolismu – zajímavý přístup, jak zkoumat a porovnávat vztah mezi společností a přírodou

•          náměty začlenění tématu globálních systémů do výuky

•          cesta kolem světa – sen každého geografa

•          hlavní globální navigační satelitní systémy

•          globální změny klimatu

•          cesta banánu z plantáže do nákupního košíku

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na novém webu  www.geograficke-rozhledy.cz a na facebooku a instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné (5 čísel za školní rok) pouze za 335 Kč objednávejte online zde.

gr04.indd

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.