Logo

Městský cestovní ruch

Štítky: , , ,

Výstřižek2

Publikace Městský cestovní ruch představuje kolektivní práci členů Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu České republiky (SVECR), z nichž jsou někteří též členy ČGS. Je pilotním dílem monografií v publikační řadě Aktuální témata cestovního ruchu, které chtějí členové SVECR publikovat jako výstup své výzkumné činnosti. Téma městského cestovního ruchu v Česku není zatím komplexně zpracováno a cílem monografie Městský cestovní ruch je zaplnit tuto mezeru. Publikace obsahuje aktuální poznatky v podobě teoretických východisek, vlastních výzkumů a případových studií vztahujících se k problematice městského cestovního ruchu zejména v Česku a ukazuje na možné směry a aktuální témata dalších výzkumů v této oblasti.

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.