Logo

Rozmístění služeb v Česku

Štítky: , ,

Nakladatelství En Face vydalo koncem května knihu “Rozmístění služeb v Česku”, kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením Jana Ženky a Ondřeje Slacha. Kniha je určena především pro studenty bakalářského a magisterského studia (ekonomické) geografie. V první části autoři charakterizují a mapují rozmístění podnikatelských služeb na mikroregionální úrovni. Zvláštní pozornost je věnována službám vázaným na cestovní ruch, kreativním odvětvím a znalostně náročným obchodních službám. Druhá část je věnována analýze rozmístění maloobchodu a kreativních služeb ve velkých městech – obsahuje případové studie Ostravy, Brna a Prahy.  Kniha je ke stažení zde: https://www.researchgate.net/publication/325429539_Rozmisteni_sluzeb_v_Cesku

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.