Logo

Otázky národní identity a nezávislosti

Štítky: , , ,

Univerzita Hradec Králové pořáda ve dnech 25. – 27. října 2018 konferenci Otázky národní identity a nezávislosti
(Evoluce významu nacionalismu, státnosti, národní identity, svobody a autonomie 100 let od ukončení První světové války – Česká republika, Polsko a Irsko)

Je možnost podávání návrhů na individuální příspěvky/panely/poster prezentace pro konferenci ‘Narratives of Independence‘.  Konference si klade za cíl diskutovat charakter státnosti daný společně sdílenými hodnotami, historickými zkušenostmi, či osudy osob, které se o utváření státnosti zasadily, a to především v souvislosti s diskurzem týkajícím se těchto aspektů. Navrhované příspěvky/panely/postery by se měly zabývat především následujícími tématy:

  • Co tvoří v dnešní době podstatu státnosti, kdo je vnímán jako její reprezentant, a co ji symbolizuje?
  • Jaký vliv mají na utváření státnosti a suverenity skutečné či vnímané hranice? Jakým způsobem tyto hranice působí na identitu a nezávislost?
  • Jakým způsobem působí populární kultura na utváření/proměny pojetí identity nezávislosti, či autonomie?
  • Jakým způsobem literatura/kultura konfrontuje pojetí národní identity ve vztahu k výročí samostatnosti ČR, Irska, Polska?
  • Jak jsou historické události, co měly vliv na národní identitu, spojeny s hodnotami jako jsou svoboda a demokracie, které stály za zrodem samostatného Irska, Československa, a Polska?
  • Vliv změny forem ideologií na výchovu státotvorných elit.

Přestože se konference zaměřuje na kulturní/jazykovou analýzu výše uvedené problematiky, vítány budou i příspěvky zabývající se politickými či sociologickými aspekty. Akce je určena především etablovaným akademickým pracovníkům, ale přijímány budou i příspěvky akademiků v počáteční fázi profesní kariéry či studentů doktorského studia.

Hlavním jazykem konference je angličtina, ale příspěvky/panely/poster prezentace v českém jazyce či polštině jsou taktéž vítány.

Návrhy příspěvků v délce 200 slov, a krátký medailonek, ve formátu .doc/.docx zasílejte na e-mailovou adresu: narrativesofindependence@gmail.com, a to do 20.9.2018.

Konferenční poplatek: 1 000 Kč (snížená sazba 500 Kč pro PhD studenty)

Více informací je k dispozici na: narrativesofindependence.wordpress.com

Štítky: , , ,

Přidat příspěvek

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.