Logo

Společenské aspekty klimatické změny a lokální adaptace s podtitulem Klimatická změna a města

Štítky: , ,

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop Společenské aspekty klimatické změny a lokální adaptace s podtitulem Klimatická změna a města, pořádaný oddělením Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci projektu „Lokální reakce na změnu klimatu v České republice sociologickou perspektivou“.

Kdy: Pondělí 17. 9. 2018 (9:30–17:30)
Kde: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Klimatická změna je fenomén, při jehož výzkumu se často potkávají přírodní, technické a sociální vědy. Na mnoha pracovištích, která se problematice věnují, proto spolupracují odborníci a odbornice z různých disciplín. Experti z rozličných oborů se ale potkávají také v debatách vedených v akademické i občanské sféře, například o možných reakcích na globální a lokální projevy klimatické změny. Workshop si klade za cíl diskutovat právě společenské stránky této široké problematiky a roli sociálních věd v debatách o klimatické změně.

Workshop je otevřený odborníkům a odbornicím, ale i účastníkům z řad širší veřejnosti, které zajímá debata na témata, jako jsou:
-    vnímání klimatické změny širokou veřejností,
-    města a lokální projevy klimatických změn,
-    městské adaptace na klimatickou změnu,
-    individuální adaptace na dopady klimatické změny,
-    praktiky a životní styly ohleduplné k přírodě,
-    nerovnost a zranitelnost (vulnerability) populací, environmentální nespravedlnost
a další.

Na workshopu zazní příspěvky ze sociologie, sociální geografie či environmentálních studií. Úvodní přednáška (Dr Kerstin Krellenberg, Lipsko) bude věnovaná problematice adaptací měst na dopady klimatické změny. Součástí workshopu bude také diskuzní sekce, ve které uvítáme aktivní zapojení publika. Podrobný program najdete na začátku září na stránce https://www.soc.cas.cz/akce/spolecenske-aspekty-klimaticke-zmeny-lokalni-adaptace-klimaticka-zmena-mesta

Účast na konferenci je bez poplatku, vzhledem k omezené kapacitě konferenčního sálu je však nutná registrace. V případě zájmu o účast pošlete, prosím, zprávu na email workshop2018@soc.cas.cz, a to nejpozději do 6. 9. 2018.

Úvodní přednáška a diskuze bude vedena v anglickém jazyce bez tlumočení.

Těšíme se na setkání!

Slávka Ferenčuhová, Věra Patočková, Renata Mikešová, Hana Daňková

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.