Logo

Hlavní výbor ČGS

Sídlo společnosti
Česká geografická společnost z.s.
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Složení hlavního výboru ČGS
Prezident společnosti Prof.
RNDr. Bohumír Janský, CSc.
bohumir.jansky@natur.cuni.cz
Viceprezident  společnosti Prof.
RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
tadeusz.siwek@osu.cz
Hospodář Doc.
RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
mak@natur.cuni.cz
Vědecký tajemník RNDr.
Radim Perlín, Ph.D.
perlin@natur.cuni.cz
Členové Mgr.
Peter Svoboda
peter.svoboda@natur.cuni.cz
Mgr.
Magdalena Kašková
magdalena.kaskova@natur.cuni.cz
Předsedové poboček – členové hlavního výboru ČGS
Pražské – středočeské RNDr.
Zdeněk Kučera, Ph.D.
zdenek.kucera@natur.cuni.cz
Jihočeské Mgr.
Michal Vančura, Ph.D.
vancura@pf.jcu.cz
Západočeské RNDr.
Jan Kopp, Ph.D.
kopp@kge.zcu.cz
Severočeské PhDr.
RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
jd@jackdaniel.cz
Liberecké neobsazeno
Jihomoravské Doc.
RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
kolejka@ped.muni.cz
Středomoravské RNDr.
Pavel Ptáček, Ph.D.
pavel.ptacek@upol.cz
Moravskoslezské RNDr.
Veronika Smolková, Ph.D.
veronika.smolkova@osu.cz
Vedoucí sekcí České geografické společnosti -
členové hlavního výboru ČGS
Fyzické geografie RNDr.
Vladimír Herber, CSc.
herber@sci.muni.cz
Kartografie a geoinformatiky doc.
RNDr. Petr Kubíček, CSc.
kubicek@geogr.muni.cz
Polární RNDr.
Michal Janouch, Ph.D.
janouch@chmi.cz
Regionální geografie RNDr.
Tomáš Havlíček, Ph.D.
tomhav@natur.cuni.cz
Socioekonomické geografie a regionálního rozvoje RNDr.
Miroslav Marada, Ph.D.
marada@natur.cuni.cz
Historické geografie a environmentálních dějin Doc.
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
chromy@natur.cuni.cz
Geografického vzdělávání RNDr.
Dana Řezníčková, Ph.D.
danarez@natur.cuni.cz
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. silvie.kucerova@ujep.cz
Revizní komise
Předseda Doc.
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
kirchner@geonika.cz
Členové Doc.
RNDr. Marie Novotná, CSc.
novotnam@kge.zcu.cz
RNDr.
Miloš Fňukal, Ph.D.
milos.fnukal@upol.cz
Tajemnice společnosti RNDr.
Dana Fialová, Ph.D.
danafi@natur.cuni.cz

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.