Logo

Jak se stát členem/Členské příspěvky

Individuálním členem České geografické společnosti se může stát každý zájemce starší 18 let. Kolektivním členem se může stát právnická osoba (instituce).

Vyplněnou přihlášku pošlete předsedovi regionální pobočky nebo organizační tajemnici ČGS. Přijetí za člena je spojeno se zaplacením zápisného ve výši 50 Kč.

Členské poplatky

pro řádné členy  600 Kč

pro studenty a důchodce 300 Kč

pro kolektivní členy

doporučené                                           10 000 Kč – pro ziskové organizace a vysokoškolská   pracoviště

doporučené                                           1 000 Kč – pro neziskové organizace a skupiny občanů (základní a střední školy, občanská sdružení, kluby, apod.)

Členský příspěvek je možné zaplatit na účet společnosti u České spořitelny a.s. 1921937329/0800 s uvedením variabilního symbolu (Vaše evidenční číslo, uvedeno vždy na obálce) Pokud si nejste jisti, evidenční číslo vám sdělí RNDr. Dana Fialová v sekretariátu ČGS (danafi@natur.cuni.cz).

Členský příspěvek je také možno platit hotově k rukám Dany Fialové.

Součástí členského poplatku je celoroční předplatné časopisů Informace České geografické společnosti a dále dle výběru buď Geografie nebo Geografické rozhledy.

Pokud řádný člen nezaplatí členské příspěvky na kalendářní rok nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku, je jeho členství v České geografické společnosti ukončeno.

Zde je link na přihlášku k členství v ČGS (Google Docs).

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.