Logo

Čestní členové

Valné shromáždění České geografické společnosti může na svém jednání, které se koná v průběhu sjezdu ČGS, udělovat statut čestného členství ve společnosti. Česká geografická společnost si tento statut udržela po celou dobu existence a od roku 1894 uděluje na výročních zasedáních čestné členství jednotlivým významným badatelům. Podařilo se dohledat celkem udělení statutu čestného členství ve společnosti pro celkem 110 významných osobností. Je zajímavé sledovat, jak se měnila politika udělování čestného členství v naší společnosti. Nejprve byli oceněni otcové zakladatelé, kteří položili moderní základy našeho oboru kam bezpochyby patří významný cestovatel Emil Holub, statistik a kartograf Karel Kořistka, první pofesor geografie Jan Palacký, fyzik, matematik a geograf František Josef Studnička a geolog a geograf a první předseda společnosti Jan Nepomuk Woldřich.

V dalším období byli až na jednu výjimku oceňovánáni především významní geografové okolních zemích ale také zástupci Francie nebo dokonce geograf působící v USA. Do roku 1937 bylo od vzniku společnosti takto oceněno celkem 16 vynikajících osobností, z toho ale 10 cizinců.

Další vlna oceněných je spojena s ukončením druhé světové války. Na prvním poválečném sjezdu ČGS byl udělen titul čestného člena celkem 9 geografům, z toho bohužel celkem 8 in memoriam, protože zahynuli v II. světové válce. V 50. letech, kdy se touto formou oceňování například ve městech roztrhl pytel a mnohá města pak musela kvapně mazat některé oceněné “čestné” občany, si ČGS zachovala velmi ceněnou střídmost a do roku 1969 ocenila pouze 7 významných českých geografů. Zato v dalším období mezi sjezdy v letech 1974 až 1987 bylo titul udělen celkem 58 geografům, z toho také 7 Slovákům v tehdy jednotné Československé zeměpisné společnosti. Mezi oceněnými je také 19 cizinců téměr výhradně ze zemí socialistického tábora. U některých z nich máme nyní problém dohledat jejich alespoň základní životopisná data, u oceněného čestného člena ČGS Nunez Jimeneze z Kuby víme, že patřil ke spolubojovníkům Castra a Che Guevary. Na druhou stranu ocenění získali i vynikající zahraniční geografové jako například ruský (tehdy sovětský) prof. Mejergojz nebo prof. Kondracki z Polska.

Po roce 1994 bylo uděleno celkem 19 čestných členství ve společnosti. Oceněni byli především významní geografové, zástupci jednotlivých geografických oborů, kteří mají nezpochybnitelné mezinárodní renomé. Mezi oceněnými je i jediný cizinec, významný polský geograf prof. Loboda, který dlouhodobě studuje a sleduje problematiku Česka. Po roce 1990 se ČGS vrátila k mnohem uměřenějšímu udělování čestného členství a chápe ho jako ocenění dlouhodobé a velmi kvalitní práce pro rozvoj oboru jeho jeho popularizaci.

Zde je seznam čestných členů České geografické společnosti Čestní členové ČGS

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.