Logo

Diskuze

Jaké nové informace očekáváte na tomto webu? Podělte se s námi o Vaše názory.

Přidat příspěvek

173 příspěvků k “Diskuze”


 1. Hanyz
  on 30.07.2007
  @ 19:21

  Sudety – mýty a fakta

  Dne 22.
  května 1945 vešla v platnost vyhláška,
  hovořící o nepřípustnosti užívání pojmu
  Sudety: (Krulík, 1998)

  "Název
  "Sudety" nepřípustný: ministerstvo
  vnitra upozorňuje, že používání názvu
  "Sudety", jeho odvozenin a podobných
  výrazů, obvyklých v době okupace, je
  nepřípustné. Pro označení příslušného
  území buď užíváno názvu "pohraniční
  území". Opatření tohoto dlužno dbáti
  zejména v úředním styku veškeré veřejné
  správy." (ÚL RČS, 1945)

  Podobně jako v případě názvu
  "Sudety" bylo mj. v r. 1945
  vyhláškou Ministerstva vnitra zakázáno
  používání názvu "Podkarpatská
  Rus". (August, 2001, Podkarpatská Rus a
  její sovětizace)

  Definice a
  vymezení pohraničí Česka
  O problematice
  pohraničí se hovoří v našich podmínkách od
  konce 30. let 20. století. Vždy se jednalo o
  území výrazně diferencovaná ekonomickým
  vývojem i národnostním složením (s výrazným
  zastoupením Němců). Co se rozumí pojmem
  pohraničí? První vymezení bylo ztotožněno s
  územím, které okupovala německá armáda ve
  druhé světové válce. Pro potřeby dosidlovací
  politiky a uplatňování dalších nástrojů
  byly v letech 1949, 1960 a 1969 vzhledem k
  administrativně správnímu členění provedeny
  dílčí úpravy. (Jeřábek, 2000)

  Dle Stanoviska Odboru legislativy a koordinace
  předpisů a kompatibility s právem Evropských
  společenství Ministerstva vnitra České
  republiky (MV ČR) k používání názvu Sudety
  ze dne 13. srpna 2004 však nejsou vyhlášky z
  22. května 1945 a z 31. srpna 1942 (navržená
  14. února 1942) součástí platného právního
  řádu České republiky. (Kaucký, 2004)

  Kraj Sudetów
  V polšině se
  pro odlišení Krkonošsko-jesenické subprovincie
  (pol. Sudety) pro pohraničí Česka (Sudetenland)
  užívá pojmu "Kraj Sudetów" popř.
  "Kraj Sudecki".

  Sudetská subprovincie, Západosudetská oblast,
  Středosudetská oblast, Východosudetská oblast,
  Sudetské podhůří
  V návrhu
  geomorfologického členění Česka z počátku
  sedmdesátých let 20. století, vypracovaném
  Geografickým ústavem Čs. akademie věd (v roce
  1993 byl zrušen), byla oblast od Lužických hor
  (resp. od Drážďanské kotliny) po Jeseníky
  (resp. po Moravskou bránu) logicky opět
  označena jako Sudetská soustava. Celé toto
  členění bylo schváleno Názvoslovnou komisí
  při Českém úřadu geografickém a
  kartografickém v Praze a předloženo
  mezinárodní konferenci OSN pro standardizaci
  geografického názvosloví. Na zákrok našich
  politických orgánů, které "reagovaly na
  stížnosti pracujících", však musel být
  pojem Sudetská soustava z tohoto členění
  stažen a nahrazen pojmem Krkonošsko-jesenická
  soustava. (Jeleček, 2003)

  Např. v
  sovětském tisku byly vedeny různé útočné
  kampaně. Do oficiálních novin psali
  "rozhořčení dělníci", kteří
  požadovali, aby Kreml proti "nestoudnému
  nepříteli lidu" zakročil. Samozřejmě
  že autory článků ve skutečnosti nebyli
  žádní dělníci. Dopisy sepisovali
  propagandisté pracující (v 70. letech 20.
  stol.) pro Michaila Suslova, obávaného hlavního
  ideologa Komunistické strany Sovětského svazu.
  (Womack, 2000, str. 123)

  zdroje:

  August, F. & JAB (2001):
  Ve znamení temna. Sovětská špionážní a
  podvratná činnost proti Československu v letech
  1918-1969. Votobia, Praha, 476 s.

  Jeleček L. (2003): Sudetští Němci – etymologie
  a historický, geografický a geopolitický vývoj
  obsahu pojmu a smyslu jeho užívání; in
  Neviditelný pes, 25. VI. a 26. VI. 2003.

  Jeřábek, M., Pohraničí v regionálním
  rozvoji a jeho výzkum, Geografie – Sborník ČGS,
  105, č. 1, Česká geografická společnost,
  Praha, 2000, str. 2.

  Kaucký J.:
  Stanovisko Odboru legislativy a koordinace
  předpisů a kompatibility s právem Evropských
  společenství Ministerstva vnitra České
  republiky ze dne 13. srpna 2004 k používání
  názvu Sudety, Č. j. LG-1242/2004, 13. VIII. 2004

  Krulík, O. (1998): Slova o základu
  sudet- a změny jejich významu v historickém a
  teritoriálním kontextu. Bakalářská práce,
  FSV UK, Praha.

  Úřední list
  Republiky československé, 24. V. 1945, str. 1;
  obdobný text uvedlo i Rudé právo, 23. V. 1945,
  str. 2 a Práce, 23. V. 1945, str. 2

  Womack, H. (2000): Špioni KGB. Utajené životy
  agentů sovětské tajné služby. Jota, Brno, 408
  s.


 2. Hanyz
  on 18.04.2007
  @ 19:45

  SWOT-analýza, SWOTka, swotka, svodka?

  svodka
  Též svodná informace – v
  hantýrce Státní bezpečnopsti (StB), kterou
  přijaly i polistopadové státní orgány ČR,
  označení souhrnné zpravodajské zprávy, kterou
  vypracovává většinou analytické pracoviště
  tajné služby pro potřeby vedení služby nebo
  nadřízený orgán (například prezidenta,
  premiéra, vládu, atd.).
  Svodka by měla
  být zpracována tak, aby obsahovala jen
  zhodnocené informace o objektu zájmu
  (například teroristické nebo podvratné
  organizaci), nikoli však informace o způsobu
  jejich získání ani detaily, z nichž by to bylo
  možno odvodit. Neuvádí se proto zásadně
  údaje o zpravodajské technice, agentuře apod. a
  uplatňují se zásady konspirace, aby i v
  případě, že se dostane do nepovolaných rukou,
  nemohla způsobit dekonspiraci zdrojů informací.

  Svodky jsou jednak periodické, například
  týdenní nebo měsíční, dále nepravidelné,
  na vyžádání nebo k určité aktuální
  situaci.
  Analytické pracoviště StB
  vypracovávalo pro vedení Federálního
  ministerstva vnitra (FMV) denně svodku o
  státobezpečnostní situaci, pravidelně každý
  týden a v mimořádných i denně byla
  sestavována svodka pro vedení Komunistické
  strany Česka-Slovenska (KSČ). Od konce roku 1988
  se denní informace nazývaly Denní situační
  zprávy, měly předepsanou strukturu a několik
  rozdělovníků a jsou kompletně zachovány.

  zdroj:
  Pečenka, M. a kol.:
  Encyklopedie špionáže. Libri, Praha,1993, 430
  s.


 3. Hanyz
  on 18.04.2007
  @ 19:44

  Dobrý den,
  oblasti NUTS 2 nemají žádná
  sídelní města.

  Ing.Zdeňka
  Strnadlová
  odd.informačních služeb ČSÚ

  zdenka.strnadlova@czso.cz


 4. Petr Mokros
  on 07.10.2006
  @ 02:05

  Dobry den, vite nekdo nahodou, jestli maji NUTS II
  (Severozapad, Jihozapad, Severovychod, Jihovychod,
  Stredni Morava) nejaka sidelni mesta? A jaky je
  oficialni nazev NUTS II Moravskoslezsko
  (Moravskoslezsko, Moravsko-Slezsko,
  Moravsko-slezsko, Ostravsko)? Dik za odpoved.


 5. Jitka Vágnerová
  on 24.06.2006
  @ 22:14

  Můžete mi,prosím,poradit,kde bych sehnala knihu
  ATLAS BRITSKÉ AKADEMIE – dárek k narozeninám.Stála
  asi 10000 Kč.Předem Vám děkuji.


 6. Radim perlín
  on 18.05.2006
  @ 13:16

  Geonika sleduje dopady činností člověka a jím
  vyvolaných aktivit na přírodní prostředí a
  interakci přírodního a antropogeního prostředí.

  Chcete-li přesnou definici, v ústavu AV ČR
  Geonika v Brně Vám podají jistě i e-mailem
  podrobnější a sofistikovanější výklad.


 7. Jen
  on 17.05.2006
  @ 13:57

  Dobry den, chtel bych se Vas zeptat, co znamená
  slovo geonika ??
  Viz
  http://www.ugn.cas.cz
  http://www.geonika.cz


 8. Radim Perlín
  on 11.04.2006
  @ 17:47

  Přes Vašeho vedoucího práce. Jinak přesné podmínky
  má na naší katedře na starosti dr. jančák, někdo
  by je měl mít na starosti i u Vás. V případě
  podrobností se obra?te klidně i na V.Jančáka

  Studentská soutěž je určena pro studenty před
  ukončením studia, takže naopak nyní máte ideální
  příležitost.


 9. Jan Blahůt
  on 11.04.2006
  @ 16:59

  Děkuji za odpověď, do budoucna se budu snažit být
  aktivnější :-) Přemýšlím o účasti v studentské
  soutěži, jednalo by se ale o příští ročník,
  jelikož budu obhajovat v září. Jak se mohu
  přihlásit? Děkuji


 10. Radim Perlín
  on 04.04.2006
  @ 18:15

  Sborníky

  Sborník je zasílám všem
  členům ČGS a to zdarma v rámci členského
  příspěvku.
  Jednám s výkonným redaktorem, aby
  byly k dispozici starší čísla na internetu.
  Snad se dočkáme.


 11. Radim Perlín
  on 04.04.2006
  @ 18:11

  Díky za připomínky ke grafice, budeme se tím
  zabývat.
  Aktivity ČGS závisí na aktivitách
  jednotlivých členů. ČGS jako každá jiná vědecká
  společnost je závislá na tom, co její jednotliví
  členové dělají.
  Jste-li zaměřen na FG,
  doporučuji obrátit se na brněnské kolegy, kteří
  organizují celou řadu zajímavých akcí zaměřených
  na FG témata. Bohužel v Praze se nedaří probudit
  kolegy a nabídnout pro členy nějaké aktivity,
  které by se týkaly i fyzické geografie.

  Také Vám doporučuji, obra?te se na studenta
  Matouška – EGEA, má na starosti mezinárodní
  studentské aktivity v rámci geografické studentské
  komunity. Možná Vás tam něco zaujme.
  Přijedete na sjezd ČGS?
  Víte že se můžete s
  Vaší studentskou prací účastnit i Studentské
  vědecké soutěže s vyhodnocením celostátního kola
  na sjezdu ČGS.

  Zdravím


 12. Jaroslav Burian
  on 27.03.2006
  @ 23:59

  Dobry den. I ja jsem student, ale 4. rocniku
  olomoucke Aplikovane geoinformatiky. Rad bych se
  zeptal jak je to se sborniky CGS. V nedavne dobe
  jsem si blahove myslel a povazoval v dnesni dobe
  za samozrejmost, ze je najdu na webu. Bohuzel jsem
  vsak musel shanet zdlouhave po knihovnach. Pokud
  neni v planu publikovat na web aktualni cisla,
  nesly by zde alespon umistit starsi rocniky?
  S pozdravem Jaroslav Burian


 13. Jan Blahůt
  on 24.03.2006
  @ 18:03

  Dobrý den,
  jsem studentem 5. ročníku
  fyzické geografie PřF UK. Mám pár připomínek.

  1. grafická úprava tohoto webu je
  přinejmenším odpuzující (svítivě zelená barva,
  příliš malá písmenka na odkazech vlevo téměř nutí
  člověka mžourat, rozcestník je řešen poměrně
  netradičně – nadpis je aktivní, ale menu lze
  otevřít pouze kliknutím na křížek, atd..

  2. před dvěma lety jsem se stal členem ČGS,
  ale příspěvky už neplatím, nebo? když mi 4krát za
  rok (kromě zasílaného sborníku) přijde email s
  pozvánkou na přednášku, která se mého oboru vůbec
  netýká považuji to za zbytečnou investici.

  Myslím, že takovýto servis odradzuje velkou
  část současných i potencionálních členů

  S pozdravem Jan Blahůt


 14. Radim Perlín
  on 01.11.2005
  @ 01:37

  V rubrice Rozcestník byly přidány nové odkazy,
  přijímáme vaše další náměty na zajímavé odkazy


 15. Stepan
  on 18.10.2005
  @ 16:29

  Rád bych viděl na vašich stránkách zajímavé
  e-odkazy na další instituce, organizace, časopisy,
  vysoké školy apod., jenž se někým způsobem
  dotýkají geografie.
  stepan Obrtlik


 16. Radim Perlín
  on 17.10.2005
  @ 23:55

  pro Jakuba Trojana
  Zajímavý nápad, zjistím,
  co se v tom dá udělat. Jinak ale nepředpokládáme
  interní a externí webovou sekci. Myslím, že i
  informace o složení sekcí nebo další informace
  jsou veřejné, seznam dlužníků ČGS (těch, kteří
  nezaplatili příspěvky) zatím neplánujeme
  zveřejňovat s ohledem na ochranu individuálních
  údajů.


 17. Radim Perlín
  on 17.10.2005
  @ 23:52

  Pro Martina Ouředníčka
  Hádej, kdo se bude
  starat o stránky ČGS. smíš dvakrát, ano jsem to
  zatím bohužel já.


 18. Radim Perlín
  on 17.10.2005
  @ 23:50

  Připravujeme a v nejbližší době ve spolupráci s
  novým pověřeným vydavatelem Kartografií a.s.
  zveřejníme aktuální údaje o Geografických
  rozhledech pro tento ročník.


 19. Petr Kalousek
  on 17.10.2005
  @ 22:36

  Zajímal by mne například obsah Geografických
  rozhledů 2005-2006 :-) , a ne ročníku 2001-2002…
  :-(


 20. Jakub Trojan
  on 17.10.2005
  @ 16:01

  Mohl by tu být vstup pro členy (s loginem) s
  interními informacemi (o platbách čl.příspěvků,
  seznamem členů sekcí apod.) podobně jako na
  stránkách CAGI. Jinak jsem rád, že se po dlouhé
  době něco s webem udělalo ;-)


 21. Martin Ouředníček
  on 14.10.2005
  @ 21:25

  Čekám, že web bude první vlaštovkou pro přitažení
  studentů i profesních geografů do ČGS, kteří
  trochu rozvíří stojaté vody:cool:- stránky se mi
  líbí. Mají stálého správce, který se o ně bude
  starat?


 22. Luděk Sýkora
  on 14.10.2005
  @ 14:02

  Například informace o chystaných konferencích a
  seminářích, nikoliv o tom, že schůze katedry je
  7.10. v 10.30 hodin. :-(


 23. Radim Perlín
  on 01.10.2005
  @ 16:00

  Zde je místo pro diskuze.

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.