Ve čtvrtek 13. srpna 2015 vystoupil RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., z Výzkumného centra dopravní geografie CEdoG při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Českém rozhlasu Plus v pořadu Trendy. Rozhovor reagoval na otevření paralelní větve Suezského průplavu a na čínský projekt nové Hedvábné stezky.  Otázky se týkaly jednak rozvoje, efektivity a konkurenceschopnosti světové námořní dopravy, jednak problematiky rozvoje vysokorychlostních železnic v Číně. Globalizovaná ekonomika zvyšuje nároky na transport subdodávek na velké vzdálenosti (Světová banka uvádí, že minimálně 40 % přepravovaného zboží je ve formě meziproduktů), tedy na přepravy nejvýhodněji zajistitelné právě námořní dopravou. Čína svými plány na pevninské propojení s Evropou prostřednictvím vysokorychlostních železnic nutí Evropu reagovat. Kritériem pro vedení tratí jsou zejména politické a surovinové důvody. Celý rozhovor si lze poslechnout na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3449694.